Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs.  Dat gebeurt ook met de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek. Meestal gaat dat goed, maar soms heeft een kind daarbij gedurende een korte of langere periode hulp nodig van een kinderfysiotherapeut. Er moet bijvoorbeeld meer  of op een iets andere manier geoefend worden om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of het kind moet  leren met zijn beperkte mogelijkheden zo goed mogelijk te bewegen. Het doel van de kinderfysiotherapie is om het kind beter te laten functioneren in zijn leefomgeving.

Een geregistreerde kinderfysiotherapeut

 • is een fysiotherapeut, die zich gespecialiseerd heeft in kinderen. De motorische problemen, die zich bij kinderen kunnen voordoen , zijn anders dan bij volwassenen en de behandeling daarvan ook. Bovendien hebben motorische problemen vaak invloed op het leren en het gedrag van kinderen.
 • De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden om kinderen tijdens hun groei en ontwikkeling van 0-18 jaar te behandelen.
 • Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering ( 18 behandelingen per jaaren bij een chronische aandoerning in dit onbeperkt). Hiervoor geldt geen eigen risico.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut

Wanneer een kind wordt aangemeld bij de kinderfysiotherapeut volgt een intake. Door middel van observatie, onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een beeld van het motorisch functioneren ( het bewegen) en/of de aandoening van het kind. De kinderfysiotherapeut bespreekt met de ouders of verzorgers wat de uitkomst is en stelt een behandelplan op. Aan het einde van de behandelserie volgt altijd een eindverslag. Tijdens de behandelingen kan de aanwezigheid/betrokkenheid van de ouders of verzorgers gewenst zijn. Indien nodig onderhoudt de kinderfysiotherapeut nauw contact met huisarts, consultatiebureauarts, leerkrachten of andere betrokken disciplines.

Jonge kinderen of kinderen met een ernstige handicap worden in de thuissituatie behandeld.

Wanneer kinderfysiotherapie…?

Baby/peuter

 • Baby’s met een voorkeurshouding, asymmetrische schedel, overstrekken, huilbaby’s
 • Vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
 • Vroegbehandeling bij prematuurof dysmatuur geboren baby
 • Huilbaby
 • Billenschuivers
 • Syndroom van Down
 • Tenenlopers
 • Neurologische aandoeningen (bv.cerebrale parese, spina bifida, plexuslaesie)

Kinderen van 4 tot 18 jaar

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Schrijfproblemen
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Sportblessures, ademhalingsproblemen, zoals astma, hyperventilatie, CF (cystic fibroses), conditionele problemen
 • Afwijkend looppatroon
 • SOLK (Symptomatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten)
 • Kinderen met overgewicht of obesitas, houdingsproblemen, orthopedische afwijkingen
 • Kinderen met skoliose/kyfose, neurologische aandoeningen, bv cerebrale parese, spina bifida, mentale retardatie, jeugdreuma, hypermobiliteit.

Wilt u een gesprek met onze kinderfysiotherapeute? Of heeft u een vraag aan Elise? Bel ons even of stuur een mailtje.

 

Elise is lid van het NVKF en werkt vaak samen met Logopedie Annen.