Algemene informatie

Aanmelding voor therapie

Dit kan op 2 manieren:

via de huisarts verwezen worden naar onze praktijk voor het maken van een afspraak, of  zonder verwijzing. U kunt rechtstreeks met ons een afspraak maken voor fysiotherapie.

Tel: 050-4092779

 

Persoonsgegevens

Om goed inzicht te krijgen in het behandelingsproces wordt na iedere behandeling de voortgang in de behandeling bijgehouden in het patiëntendossier. Het elektronisch patiëntendossier staat in de computer.

De behandelend therapeut werkt hierbij met strikte regels, want het kan gaan om privacy gevoelige informatie. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig worden verwerkt. Hiervoor is met name de Wet WGBO  leidend en sinds 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).    Lees hier onze  Privacyverklaring_avg Perdon Fysiotherapie.

Daarnaast kent ook de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich de eerste keer kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Zo kan niemand misbruik maken van uw zorgverzekering.

Wat gebeurt er met uw gegevens

Het kan gebeuren dat uw therapeut u niet kan behandelen door ziekte, vakantie of andere bijzondere omstandigheden. Indien mogelijk wordt de behandeling dan overgenomen door een collega therapeut, zodat er geen onderbreking in het behandelingsproces hoeft plaats te vinden. De collega therapeut zal vervolgens gebruik maken van het praktijkdossier, om volledig op de hoogte te zijn van het behandelingsproces tot op dat moment.

Wie heeft inzage in uw gegevens en waarvoor

Uw persoonlijke gegevens worden door ons gebruikt om de kosten van uw behandelingen te kunnen afrekenen met u of uw zorgverzekeraar.  De zorgverzekeraars hebben geen toegang tot de gegevens die over patiënten in de dossiers staan.

Huisregels

• Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van een praktijkhanddoek, maar u kunt ook uw eigen handdoek meenemen.

• Traint u in de zaal, dan is het aan te raden om gemakkelijk zittende (sport)kleding en (schone) sportschoenen te dragen. U kunt gebruik maken van de  kleedkamers in de praktijk.

• In de oefenruimte bent u vaak niet alleen: het is plezierig indien iedereen daar rekening mee houdt in zowel de sociale omgangsvormen alsook vanuit hygiënisch oogpunt.

U heeft een afspraak, maar u bent verhinderd?

Denkt u er dan aan om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, moeten wij overeenkomstig de voorwaarden van de zorgverzekeraar verrekenen. Het kan zijn dat de kosten volgens de zorgverzekeraar rechtstreeks met u verrekend moeten worden: u ontvangt dan van ons rechtstreeks een rekening. Niet alle zorgverzekeraars hanteren hierin echter dezelfde richtlijn: de algemene voorwaarden van uw zorgverzekeraar geven hierover duidelijkheid.

Betalingsvoorwaarden en tarieven

Wij hebben contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Zelf bent u verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering die de fysiotherapeutische behandelingen vergoedt. In uitzonderingsgevallen kan het echter zo zijn dat wij  uw behandelingen niet (meer) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening kunnen brengen. In dat geval ontvangt u rechtstreeks van ons een (digitale) rekening voor de behandelingen via Infomedics.
Onze tarieven en betalingsvoorwaarden vindt u in onze wachtruimte en  op onze website. Indien u niet zeker bent of uw zorgverzekeraar uw behandelingen wel (volledig) vergoedt, kunt u uw therapeut vragen om dit na te zien of u kunt zelf direct contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven niet verzekerde zorg fysiotherapie 2024

 

Klachtenprocedure

Is er iets misgegaan of heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of een van onze medewerkers, dan is het goed dit kenbaar te maken.  Samen met u willen we een goede oplossing bedenken. Wij nemen elke klacht serieus en bespreken die met u. Uw klacht wordt vastgelegd in ons klachtendossier. Mocht u uw klacht toch willen voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, dan kan dat. Meer informatie over deze procedure vindt u op de website www.kngf.nl.