Psychosomatiek / Haptotherapie

Haptonomische begeleiding

Dit is een begeleiding die erop gericht is iemand te laten ontdekken wat voor je gevoel(-sleven) belangrijk is en wat je daar dan werkelijk mee doet in je dagelijks leven. Via haptonomische begeleiding wordt je de mogelijkheid geboden bewust te worden van datgene wat je gevoelsmatig echt wilt.

Voelend waarnemen

Haptonomie is een wetenschap die zich bezig houdt met het voelen, gevoel en gevoelsleven van de mens en hoe deze mens daar mee omgaat in het dagelijkse leven. Haptonomische begeleiding is een vorm van psychosomatische begeleiding.

Voorbeelden

  • Psychische surmenage (overspanning)
  • Werkgerelateerde stress
  • Burnout
  • Angststoornissen
  • Paniekstoornis/Hyperventilatie
  • Stemmingsstoornissen
  • Diverse vormen van stress

Werkwijze

Onze  haptotherapeutisch werkend fysiotherapeute Elise de Vries begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Zij betrekt lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling.