Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeuten hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

 

 

 

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor u betekenen?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. De geriatriefysiotherapeuten  heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling.  Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend.

Lopen, traplopen, fietsen, aankleden of het huishouden worden dan moeilijker en de kans op vallen neemt toe. De geriatriefysiotherapeut helpt ouderen bij het verbeteren van hun lichamelijk functioneren en probeert verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.

 

 

 

 

OTAGO Valpreventiecursus

Onze geriatriefysiotherapeute Stefanie geeft tevens de OTAGO valpreventie cursus aan mensen met een valrisico. Het Otago oefenprogramma  is bewezen effectief om vallen te voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal valpartijen met  maar liefst 35% is afgenomen bij een groep mensen die het Otago oefenprogramma heeft  gevolgd. Het programma bestaat uit een warming up, oefeningen voor de spierkracht en het evenwicht , het opbouwen van het wandelen en een cooling down. Dit allemaal op uw eigen niveau.  U wordt hierbij begeleid door onze Otagoinstructeur Stefanie. U kunt 1x p week individueel het oefenprogramma volgen in onze praktijk in Mozaiek of bij u thuis. Of u kunt ervoor kiezen om in een groep te trainen. Naast de begeleide training moet u zelf ook thuis oefenen.

Wilt u hier verder informatie over? Of een afspraak maken ?U kunt ons bellen (050-4092779) of een mail sturen.

De werkwijze van de geriatriefysiotherapeut

Tijdens de eerste afspraak worden uw hulpvraag en functioneren in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken en er wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld.

De behandeling

De behandeling bestaat bijvoorbeeld uit looptraining, balansoefeningen, valpreventie, arm- en handfunctietraining of het oefenen van het opstaan uit de stoel of vanuit bed. Ook kan er aandacht besteed worden aan het verbeteren van uw kracht of conditie. De geriatriefysiotherapeut geeft daarnaast ook advies en voorlichting aan uw mantelzorger en/of andere zorgverleners van bijvoorbeeld de thuiszorg. Indien nodig kan de geriatriefysiotherapeut de ergotherapeut inschakelen voor het uitzoeken en aanvragen van eventuele voor u geschikte hulpmiddelen en aanpassingen voor uw woning. De behandelingen kunnen zowel in de praktijk in Mozaïek als bij u aan huis plaatsvinden.

Wilt u hier verder informatie over? Of een afspraak maken ?U kunt ons bellen (050-4092779) of een mail sturen.